Kjell Sjölander
Kjell Sjölander

Jag blev intresserad av min pappas dragspel redan vid 7 års ålder. Av ren nyfikenhet började jag låna den utan lov. Det gick inte så länge utan att det upptäcktes naturligtvis. Min pappa fick då höra att jag kunde spela. Sedan fick jag låna det och träna vidare.

Vid festliga tillfällen blev jag sedan ofta ombedd att spela en trudelutt för de andra.

Har efterhand spelat aktivt i flera dragspelsklubbar och gör det fortfarande med stor glädje.

Min pappa spelade dragspel och min mamma spelade fiol. Man är självklart uppvuxen med mycket musik och glädje.

Kjell