Spelningar för klubben År 2015

Torsdag  5 februari PRO Hallstahammar Matsalen Lindboskolan kl 15.00        
Fredag  13 februari Westerqwarn Mölntorp (Dragspel & Folkmusik på Qwarn)          
Fredag  13 mars Westerqwarn Mölntorp (Dragspel & Folkmusik på Qwarn) 
Fredag  10 april Westerqwarn Mölntorp (Dragspel & Folkmusik på Qwarn)    
Söndag  26 april Ådelstenen      kl 14.00                                                    
Torsdag 21 maj Lövåsen          kl 14.00                                                  
Lördag  27 juni Smédraget  Vilsta Eskilstuna  kl 14.55 - 15.15                             
Semester  
Söndag  16 augusti Trångforsdagen                                                               
Lördag   29 augusti Hammartorget (återvändardag)   kl 11.00 - 13.00           
Måndag   7 september SPF                                                                                  
Fredag   11 september Westerqwarn Mölntorp (Dragspel &Folkmusik på Qwarn)
Torsdag  17 september PRO Hällby Eskilstuna    kl 14.00                                         
Fredag      9 oktober Westerqwarn Mölntorp (Dragspel &Folkmusik på Qwarn) 
Söndag   11 oktober  Ädelstenen           kl 14.00                                             
Torsdag  29 oktober Dragspelsfrossa Strängnäs                                            
Fredag   13 november Westerqwarn Mölntorp (Dragspel &Folkmusik på Qwarn)
Söndag    6 december Carmenladan, Skantzen  kl 14.00                                   
x  
x  
Torsdag  21 januari-16 PRO Hallstahammar      kl 15.00                            Nästa spelning
Söndag   20 mars  -16 Ädelstenen                     kl 14.00
Torsdag  15 sept.  -16 PRO Hällby Eskilstuna    kl 13.30