Spelningar för klubben År 2020

Fredag   21 februari Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00    Nästa spelning        
Fredag  13 mars Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00      
Onsdag 14 april PRO Eldsbodahuset Hallstah.        kl 14.00
Fredag  17 april Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00     
   
Semester  
Fredag  11 september Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00
Torsdag 17 september PRO Hällby Eskilstuna                  kl 13.30                                        
Fredag   9 oktober Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00  
Lör/sön  -1 november Julmarkjnad på Qwarn                  kl 11.00  
Fredag  13 november Dragspel & Folkmusik på Qwarn  kl 17.00