Spelningar för klubben År 2023

Onsdag 25 jan  PRO Eldsbodahuset Hallsta         kl 14~16     
Söndag 23 april Drivers Bar Musikcafé Västerås   kl 14-15     Nästa spelning 
   
   
Torsdag 21 sept PRO Hällby Eskilstuna                  kl 13.30                                  
Måndag 20 non  SPF Hallstah. Eldsbodahuset        kl 14.00
   
   
   
   
                                  
   
   
   

Spelningar