Hallstahammars Dragspelsklubb

Styrelse utsedd på årsmötet 10327

Ordförande                                 Ove Karlsson                1år

Kassör                                        Gunvor Gellerstedt        2år

Sekreterare                                IngMarie Johansson      1år

Ledamot                                     Milton Johansson           1år

Ledamot                                     Jörgen Ahlström             2år

Ersättare                                    Jari Salminen                   1år

Musikaliska ledare                     Kjell Sjölander                 1år
                                                    Ove Karlsson                  1år

Notfiskal                                     Ove Karlsson                   1år

Revisor                                       Heikki Viitala                    1år
                                                    Mats Sundberg                2år

Revisors ers.                              Gun Perrson                    1år

Valberedning                             Kjell Lindgren                   1år
                                                    Börje Carlsson                 1år