Hallstahammars Dragspelsklubb

Styrelse utsedd på årsmötet 140326

Ordförande                                Ove Karlsson                    2år

Kassör                                        Gunvor Gellerstedt          1år

Sekreterare                                IngMarie Johansson         2år

Ledamot                                     Milton Johansson              2år

Ledamot                                     Jörgen Ahlström               1år

Ersättare                                     Jari Salminen                     2år

Musikaliska ledare                     Kjell Sjölander                   2år
                                                  

Notfiskal                                     Ove Karlsson                     2år

Revisor                                       Heikki Viitala                      2år
                                                    Mats Sundberg                 1år

Revisors ers.                             Berit Karlson                     1år

Valberedning                             Kjell Lindgren                    1år
                                                    Börje Carlsson                 1år