Hallstahammars Dragspelsklubb

Styrelse utsedd på årsmötet 180314

Ordförande                                Ove Karlsson                    2år

Kassör                                        IngMarie Johansson        1år

Sekreterare                                Berith Starborg                 1år

Ledamot                                     Milton Johansson             2år

Ledamot                                     Jörgen Ahlström               2år

Ersättare                                     Olavi Kilbo                         1år

Musikalisk ledare                       Kjell Sjölander                   1år

Ersättare                                    Ove Karlsson                     1år

Ersättare                                    Kjell Frejdig                        1år
                                                  

Notfiskal                                     Ove Karlsson                     1år

Revisor                                       Bengt Magnusson             2år
                                                    Malte Lundh                       1år

Revisors ers.                             Kristina Pettersson           1år

Valberedning                             Gun Persson                     1år
                                                   Börje Carlsson                   1år